Serveis

Yummy disposa de servei de diagnòstic i múltiples opcions de tractament integrades i adaptades per oferir una atenció personalitzada, partint sempre de les necessitats de pacient i els seus interessos.


Coneix les nostres disciplinesLogopedia

La logopèdia dóna resposta a totes aquelles patologies que cursen amb alteracions de la comunicació, el llenguatge (oral i escrit) i la seva comprensió, la parla, la veu, l'audició i de les funcions estomatognatiques (succió, respiració, masticació i deglució). Les estratègies d'intervenció emprades, aborden l'estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament d'aquestes alteracions en nens, joves i adults. La premissa principal és rehabilitar, les funcions alterades, dotant al pacient de les estratègies necessàries, per a l'ús adequat de les habilitats en el desenvolupament de la seva vida diària millorant així la qualitat de vida.

 

 

Psicologia


El psicòleg clínic és el professional especialista en el camp de la salud mental i que s' encarrega de diagnósticar, prevenir i realitzar intervención terapéutiques amb persones amb afectacions psicològiques, emocionals o conductuals en cada etapa del cicle vital, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. 

En els infant i adolescents, la psicologia clínica pretén fer una prevenció i promoure la salut mentalt, el desenvolupament psicològic i emocional, oferir eines tant als infants o adolescents com als pares per crear una xarxa de suport que beneficia tant a pacient com el seu entorn, sent un referent a l'hora d'oferir assesorament i suport a la familia, altres profesionals i al centre escolar. Neuropsicologia


La Neuropsicologia és una àrea d'especialització de les neurociències, que integra coneixements de la neurologia i la psicologia principalment.
S'encarrega de l'avaluació, la rehabilitació i reeducació de les alteracions en el funcionament cognitiu (llenguatge, memòria, atenció, funcions executives…), la conducta i l'estat d'ànim, a conseqüència d'una lesió, dany o disfunció en les estructures del sistema nerviós central (cervell). Es dirigeix tant a la població infantojuvenil, com a adulta.Teparia Ocupacional


El Terapeuta Ocupacional capacita i ajuda a les persones durant tot el seu desenvolupament vital, facilitant i adaptant l’execució de les activitats de la vida diària (alimentació, vestit, joc i autocura) i la participació social, per adquirir la màxima autonimia i indepèndencia possible.

La Integració Sensorial és el procés neurobiologic que ajuda a organitzar les experiències sensorials, internes i externes que percebem del nostre propi cos i de l’entorn. Quan un nen/a presenta dificultats en processar aquestes experiènciencies sensorials poden causar alteracions en diferents àrees del seu desenvolupament. El joc és l’eina mitjançant apropem al nen/a als estímuls sensorials, per elaborar i obtenir una resposta adaptada a cada situació. 


 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram