El nostre equip

Els professionals del nostre centre posseeixen una àmplia formació i experiència que garanteix un acompanyament terapèutic de qualitat, innovador i, sobretot, amb una gran qualitat humana. La implicació, compromís, motivació i el treball en equip són els valors que defineixen als professionals que integren el Centre Yummy.
Ana Belmonte Fuentes

Ana Belmonte Fuentes

CEO i Logopeda

Graduada en Logopèdia clínica i educativa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Máster en Teràpia Miofuncional (EPL) i experta en dificultats alimentàries

Àmplia experiència clínica i formació complementària en la rehabilitació d’infant, adolescents i adults en les dificultats llenguatge oral i escrit, dificultats de parla, fluència i dificultats en la comunicació (Llenguatge de Signes i Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació amb baixa i alta tecnologia) EPL Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Àmplia experiència clínica i formació complementària en la rehabilitació d'infant, adolescents i adults en dificultats miofuncionals orofacials i disfàgia (deglució disfuncional, disfàgia infantil, dificultats alimentàries, paràlisis facial, respiració oral, apnea obstructiva del son, hipotonies musculars o dificultats funcionals...)

Experiència en la coordinació i/o docència de diferents Másters d’especialització logopedica en EPL Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, CDIAPS, Associacions, Col·legis professionals i Universitats

Tècnica en integració social / Tècnica en farmàcia / Tècnica en cures auxiliars d'infermeria

Biviana Chaparro Montilla

Biviana Chaparro Montilla

Administració i assistència

Assistent sociosanitari per a persones dependents en institucions socials (Fundació Ared) Generalitat de Catalunya

Dissenyadora Gràfica (Corporació Unificada Nacional) Bogotà - Colòmbia

Experiència en assistència i cura de persones dependents amb alteracions motores i/o cognitives

Experiència en acompanyament i aprenentatge de població invident

Assistent en diversos centres d'aprenentatge amb població escolar

Administrativa en centres d'atenció primerenca (Institut Colombià de benestar familiar). Bogotà

Experiència professional en l'atenció directa al públic.

Cristina Español Jaime

Cristina Español Jaime

Logopeda

Graduada en Logopèdia clínica i educativa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster en Disfàgies Orofaríngees (EPL) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic (ISEP)

Experiència clínica i formacions complementàries en la rehabilitació d’infants amb dificultats de parla, comunicació, fluència, llenguatge i aprenentatges

Experiència en la rehabilitació del llenguatge i la deglució de l’adult amb malalties neurodegeneratives (demències, Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica…) i en l’adult amb dany neurològic (ictus, traumatismes craneoencefàlics, tumors…).

Logopeda en Centres socio-sanitaris de Barcelona i Mataró.

Tasques de docència i tutora d’alumnes de pràctiques del Grau de Logopèdia de la UAB.

Claudia Gómez Segovia

Claudia Gómez Segovia

Neuropsicòloga

Llicenciada en Psicologia, Universitat Autònoma de San Luis Potosí (Mèxic)

Diplomada en Neuropsicologia Infantil, Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla (Mèxic)

Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d’Adults, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Acreditació com a Psicòleg General Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Acreditació clínica en ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational Schedule 2)

Neuropsicologa Clínica en Escola de patologia del Llenguatge-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Marc Turón Viñas

Marc Turón Viñas

Neuropsicòleg

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB)

Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i de l’Adult, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Doctor en Psicologia Clínica i de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Expert en Neuropsicologia clínica acreditat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

Acreditació com a Psicòleg General Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Professor associat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i col·laborador docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Experiència clínica en el diagnòstic i rehabilitació de pacients adults i infanto-juvenils amb dany cerebral adquirit, trastorns de l’aprenentatge i del desenvolupament, epilèpsia, deteriorament cognitiu i pacients crítics

Neuropsicòleg clínic al servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i a l’Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau)

Ainhoa Camacho Falcón

Ainhoa Camacho Falcón

Terapeuta Ocupacional

Graduada en Terapia Ocupacional, EUIT (UAB) Universitat Autònoma de Barcelona

Formació completa en integració sensorial acreditada per la USC

Postgrau en Equinoteràpia i coaching prosocia (UAB)

Formació en estimulació cognitiva (UAB)

Experiéncia clínica en integració sensorial, psicomotricitat, dany cerebral i autisme

Formació complementària en alimentació per alumnes amb NEE Experiència clínica en infància, psicomotricitat, neurorehabilitació i autisme

Experiencia clínica en la rehabilitació d'adults amb deteriorament cognitiu i dany cerebral adquirit

Soraya Cifuentes Soriano

Soraya Cifuentes Soriano

Psicòloga Clínica

Graduada en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Máster en psicologia clínica infanto - juvenil (ISEP)

Máster en psicologia General Sanitaria (VIU)

Expert en Atenció Precoç (Universidad de Nebrija)

Formació professional en TEA (Associació Asperger del Maresme)

Amplia experiència en tractament clínic de nens i adolescents amb TEA

Acreditació clínica en ADI-R i ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational Schedule 2)

Experiència como educadora a escoles d’educació especial

Grau Superior de Integració social

Berta Elizalde Caruncho

Berta Elizalde Caruncho

Psicòloga Clínica

Graduada en Psicologia, Universitat Blanquerna-Ramon Lull (URL)

Máster en Psicología General Sanitaria, Universitat Blanquerna-Ramon Lull (Url)

Experiencia en Centre Salud mental infantil i Jovenil (Orienta hospitalet)

Experiencia en Centre Salud mental infantil i Jovenil (SJD Granollers)

Psicóloga de planta en Centre de Trastorns Conducta Alimentaria (Ita avenir)

Psicóloga General Sanitaria amb població adulta e infant a centre Kineopatik

Formació complementaria de psicoterapia integradora per el tractament de l'ansietat

Formació complementaria d'actuacións davant de conductas alterades: contenció física i emocional

Souhaila el Hamdani Barmou

Souhaila el Hamdani Barmou

Neuropsicòloga

Llicenciada en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster en Neuropsicologia, diagnòstic i rehabilitació en Infants i Adults

Experiència clínica en Psicologia General Sanitaria a l'Hospital Vall d'Hebron

Neuropsicòloga Clínica per a Infants i Adults a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Experiència en diagnòstic i rehabilitació d'infants amb trastorns de l'aprenentatge i del desenvolupament i d'adults amb deteriorament cognitiu i dany cerebral adquirit

Nereida Mena Aguilar

Nereida Mena Aguilar

Logopeda

Graduada en Logopèdia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Graduada en Lingüística, Universitat de Barcelona (UB)

Màster en Trastorns de la comunicació i el llenguatge, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Blanquerna- Ramón Llull (UAB i URL)

Coautora de l’article científic “Differences in picture naming between children with cochlear implants and children with typical hearing” publicat a la revista Heliyon

Experiència clínica i formacions complementàries en la rehabilitació d’infants amb dificultats de parla, comunicació, fluència, dificultats miofuncionals orofacial, llenguatge i aprenentatges

Formació en lactància materna

Experiència com a monitora en escoles inclusives

Virginia Fernández Fiallega

Virginia Fernández Fiallega

Logopeda

Graduada en logopedia clinica y educativa, Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

Màster en Teràpia Miofuncional Escuela de Patologia del Lenguaje (EPL) de l'Hospital de la santa Creu i Sant Pau

Màster en Disfàgies Orofaríngeas, Escuela de Patologia del Lenguaje (EPL) de l'Hospital de la santa Creu i Sant Pau

Experiència clinica en el tractament de pacients infanto-juvenils amb transtorns de l'aprenentatge (dislexia, disortografia), i trastorns de la comunicació (trastorn del llenguatge, trastorn fonològic i de la parla i trastorns de la fluïdesa d'inici en la infancia)

Experiencia clinica en el diagnòstic i rehabilitació d'infants i adults amb alteracions de les funcions estomatognàtiques i dificultats en la deglució i veu.

Logopeda en la Clinica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge (CNPL) de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Logopeda en la unidad del Neurodesarrollo de la Clínica Corachan

Tècnica en Integració Social

Ariadna Muñoz Tesoro

Ariadna Muñoz Tesoro

Psicóloga Clínica - Adolescents i adults

Graduada en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Máster en psicologia General Sanitaria, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Formació complementària i experiència clínica en psicoteràpia d'adults

Formació complementària i experiència clínica en psicoteràpia juvenil

Experiència clínica en psicoteràpia de grup

EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing) - Institut espanyol EMDR

Formació en autoestima - Associació Espanyola de Psicologia *Sanitaría

Janet Oro Pérez

Janet Oro Pérez

Logopeda

Graduada en Logopèdia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster en Neurologopèdia, Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge (ECNPL) de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Experiència clínica en el tractament de pacients infantojuvenils amb trastorns de l'aprenentatge i trastorns de la comunicació.

Experiència clínica en el diagnòstic i rehabilitació d’adults amb afectacions del llenguatge, de la parla i de la deglució a causa d’un dany cerebral adquirit o per malalties neurodegeneratives

Experiència en Centre Sociosanitari Hestia Maresme i Consorci Sanitari del Maresme

Logopeda en Hospital Fundació Sanitària Mollet, Sociosanitari Fundació Sanitària Mollet i Hospital Mútua Terrassa

Tècnica en cures auxiliars d’infermeria

Tècnica en Higiene Bucodental

 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram