El nostre equip

Els professionals del nostre centre posseeixen àmplia formació i experiència que garanteix l’acompanyament terapèutic de qualitat, innovador i sobretot amb una gran qualitat humana. La implicació, compromís, motivació i el treball en equip són els valors que defineixen als professionals que integren el Centre Yummy. 
Ana Belmonte Fuentes

Ana Belmonte Fuentes

Fundadora i Logopeda

Graduada en Logopèdia clínica i educativa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Máster en Teràpia Miofuncional (EPL) i experta en dificultats alimentàries

Àmplia experiència clínica i formació complementària en la rehabilitació d’infant, adolescents i adults en les dificultats llenguatge oral i escrit, dificultats de parla, fluència i dificultats en la comunicació (Llenguatge de Signes i Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació amb baixa i alta tecnologia) EPL Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Àmplia experiència clínica i formació complementària en la rehabilitació d'infant, adolescents i adults en dificultats miofuncionals orofacials i disfàgia (deglució disfuncional, disfàgia infantil, dificultats alimentàries, paràlisis facial, respiració oral, apnea obstructiva del son, hipotonies musculars o dificultats funcionals...)

Experiència en la coordinació i/o docència de diferents Másters d’especialització logopedica en EPL Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, CDIAPS, Associacions , Col·legis professionals i Universitats

Tècnica en integració social / Tècnica en farmàcia / Tècnica en cures auxiliars d'infermeria

Cristina Español Jaime

Cristina Español Jaime

Logopeda

Graduada en Logopèdia clínica i educativa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster en Disfàgies Orofaríngees (EPL) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Màster en Logopèdia Clínica en Dany Neurològic (ISEP)

Experiència clínica i formacions complementàries en la rehabilitació d’infants amb dificultats de parla, comunicació, fluència, llenguatge i aprenentatges

Experiència en la rehabilitació del llenguatge i la deglució de l’adult amb malalties neurodegeneratives (demències, Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica…) i en l’adult amb dany neurològic (ictus, traumatismes craneoencefàlics, tumors…).

Logopeda en Centres socio-sanitaris de Barcelona i Mataró.

Tasques de docència i tutora d’alumnes de pràctiques del Grau de Logopèdia de la UAB.

Claudia Gómez Segovia

Claudia Gómez Segovia

Neuropsicòloga

Llicenciada en Psicologia, Universitat Autònoma de San Luis Potosí (Mèxic)

Diplomada en Neuropsicologia Infantil, Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla (Mèxic)

Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d’Adults, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Acreditació com a Psicòleg General Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Acreditació clínica en ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational Schedule 2)

Neuropsicologa Clínica en Escola de patologia del Llenguatge-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Marc Turón Viñas

Marc Turón Viñas

Neuropsicòleg

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB)

Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i de l’Adult, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Doctor en Psicologia Clínica i de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Expert en Neuropsicologia clínica acreditat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

Acreditació com a Psicòleg General Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Professor associat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i col·laborador docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Experiència clínica en el diagnòstic i rehabilitació de pacients adults i infanto-juvenils amb dany cerebral adquirit, trastorns de l’aprenentatge i del desenvolupament, epilèpsia, deteriorament cognitiu i pacients crítics

Neuropsicòleg clínic al servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i a l’Escola de Patologia del Llenguatge (Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau)

Inma Villa Chavero

Inma Villa Chavero

Terapeuta Ocupacional

Graduada en Terapia Ocupacional , Universitat autònoma de Barcelona (UAB)

Formació i experiencia clínica en integración sensorial, psicomotricitat, estimulació basal, Mètode perfetti, autisme i pluridiscapacitats

Certificació completa en Integració sensorial, Universitat Sud Califòrnia (USC)

Terapeuta Ocupacional en Escola d’educació especial

Posgrado en Psicomotricidad educativa y preventiva

Técnica de educación infantil

Soraya Cifuentes Soriano

Soraya Cifuentes Soriano

Psicòloga Clínica

Graduada en Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Máster en psicologia clínica infanto - juvenil (ISEP)

Máster en psicologia General Sanitaria (VIU)

Expert en Atenció Precoç (Universidad de Nebrija)

Formació professional en TEA (Associació Asperger del Maresme)

Amplia experiència en tractament clínic de nens i adolescents amb TEA

Acreditació clínica en ADI-R y ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational Schedule 2)

Experiència como educadora a escoles d’educació especial

Grau Superior de Integració social

Mar Alberich Casado

Mar Alberich Casado

Psicòloga Clínica

Graduada en Psicologia, Universitat Blanquerna-Ramon Lull (URL)

Máster en Psicología General Sanitaria, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Formación complementaria y experiencia en atención precoz y acompañamiento familiar

Formación complementaria y experiencia clínica en psicoterapia de adultos

Experiencia como monitora infantil

 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram